Úspěch v celostátním kole

Překladatelská soutěž Juvenes Translatore AJ

  

Tadeáš Stránecký, student oktávy, se na podzim zúčastnil českého kola překladatelské soutěže Juvenes Translatore pořádané Evropskou komisí ČR.

Jeho skvělý překlad zaujal porotu, umístil se na 6. místě ze 496 soutěžících ze 41 středních škol v České republice.

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo dne 11. května v Evropském domě v Praze prostřednictvím kanálu youtube. Přizvaní studenti a jejich učitelé měli tu čest si poslechnout osobní vzkaz Radky Denemarkové, nositelky čtyř ocenění Magnesia Litera, která vyzdvihla u vítězných překladů "sílu, nadání a citlivost". Zajímavé workshopy byly vedeny zkušenými překladateli dr. Davidem Mračkem a dr. Anežkou Charvátovou z Ústavu translatologie v Praze, kteří nás zavedli do tajů překladatelské práce. Slavnostní akce byla vedena překladatelem Janem Faberem z Evropského domu EU v Praze, který soutěž organizoval.

Děkujeme Tadeášovi za vynikající reprezentaci Biskupského gymnázia.

PhDr. Jitka Stráská, vedoucí PK AJ a ŠJ