Úspěch v soutěži Eurolyra

Gabriela na 3. místě v celostátní soutěži.

V pondělí 7.12. proběhl 6.ročník  republikové soutěže v cizojazyčné recitaci EUROLYRA. Vybrat jsme si mohli z angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny - já zvolila angličtinu. Kvůli nynější situaci jsme se museli setkat online přes aplikaci Zoom a ze soutěže se stala spíše přehlídka.

Po úvodní řeči organizátorů jsme se rozdělili na románské a germánské jazyky a v obou skupinách byli recitátoři rozděleni do věkové a jazykové kategorie. Každý jazyk měl své 3 porotce. V mé kategorii střední školy AJ byli konkurenti vážně dobří. Zazněla díla od Pabla Nerudy, Williama Shakespeara, ale i od Lany Del Rey a dalších. 

Já využila netradičnosti tohoto ročníku a zkusila přednést vlastní tvorbu. Feedback byl, naštěstí, pozitivní a upřímně nad má očekávání. I když se letos nepostupovalo do dalšího kola a nesoutěžilo, porota vybrala v každé kategorii 3 účastníky, kteří je zaujali nejvíce a budou odměněni. 

A mně se poštěstilo být mezi nimi. Tady je moje práce:

 

Hey mom

Mom, your kid is tired

Mom, your child wanna die

Mom, I know you had it worse

But mom! It's a curse!

 

It's illness - like a flu

I'm trying to get through

But you can't just go to sleep 

And be okay after fuckin week

 

Suffering from chronical illness

Often turns people into mess

I'm so sorry you can't see

But mom, It's still me!

 

I'm still your little baby

But now just much more crazy

I'm still your little princess

Like I was before this illness

 

Mom, look! I'm still here

I didn't disappear

Don't you hear my scream?

Fighting with my fears

 

Mom, please! They're coming

Mom, please! Don't let them in

Mom, please! Look how they're smiling

Mom, please! Don't let them win

 

They started knocking on the door

And ringing on the fuckin bell

Blood started dripping on the floor

I'm on my 'Highway to hell'

 

Mom, your kid isn't tired

Mom, your child doesn't wanna die

Mom, your daughter isn't cursed

Well, she's not alive.. at first

 

Gabriela Kovalenková, septima

gallery