Úspěchy studentů Bigy 2018/19

Radostné výsledky našich studentů i v letošním školním roce.

 I ve školním roce 2018/19 zaznamenali studenti Biskupského gymnázia významné úspěchy v různých oborech a v různých soutěžích.

Zde jsou alespoň některé z nich:

Zuzka Rudelová ze sexty zúročila svůj letní stipendijní pobyt v USA a vyhrála okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce a v krajském kole získala krásné 3. místo.

Také Adéla Pivničková ze sexty získala krásné ocenění v několika soutěžích, např 2. místo v okresním kole v konverzační soutěži v německém jazyce, druhá byla i v krajském finále Řečnické soutěže v německém jazyce, 1.místo získala v krajském finále soutěže Bücherwurm 2019 v kreativní kategorii, druhé místo v soutěži S Vysočinou do Evropy. Za tyto úspěchy byla Adéla nominována na Talent Vysočiny v humanitních oborech.

Stejnou nominaci získal student septimy Jan Černý v kategorii přírodovědné. Honza je autorem úspěšné práce SOČ, se kterou uspěl i v celostátním kole soutěže pro mladé přírodovědce “ Helle Köpfe” v německém jazyce (název práce: Vizualizační software pro analýzu fraktálních objektů ).  

Dalšími úspěšnými účastníky SOČ byli také Lukáš Zrzavý (septima), který se svou prací postoupil až do celostátního kola a Jan Wasserbauer – ten vyhrál okresní kolo.  

V přírodovědných oborech se prosadili bratři Miervovi (Jáchym- sexta) a Tobiáš (kvarta), kteří ve svých kategoriích postoupili do krajského kola v programování a výborné výsledky zaznamenali i v matematických soutěžích.  

Radost nám dělají i žáci nižšího gymnázia, například Sylvie Troubilová a Dan Kubík ze sekundy měli výborné výsledky v matematických soutěžích, Dan   vyhrál i okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Stejně tak Anna Kašíková z tercie zabodovala v několika soutěžích v angličtině a v matematice. Blanka Rousová z kvarty byla druhá v krajském kole v konverzační soutěži v ruském jazyce.  

Také v dějepisných soutěžích se bodovalo, v Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR náš tým ve složení Eva Černá (kvarta), Anežka Miškovská (kvinta) a Anna Tomšíková (2. B) získal 1. místo a zajistil si postup do česko-slovenského finále.

Jakub Láznička postoupil do krajského kola recitační soutěže a Martina Coufalová ze sexty nás reprezentovala v celostátním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov.

Zapomenout nesmíme ani na sportovní úspěchy naší školy, zejména zásluhou týmu házenkářů, kteří vybojovali stříbrné medaile v Mistrovství ČR.  

Za zmínku stojí i výborné výsledky v kurzech CTM, do nichž se zapojilo 13 studentů a Ondřej Mašek z kvinty zvládl dokonce dva a oba velmi úspěšně.


Máme radost i z toho, že několik studenů složilo mezinárodní jazykové zkoušky a pět z letošních maturantů se chystá studovat na zahraničních školách.  

Tento výčet není zdaleka kompletní a na podrobnější výsledky za jednotlivé komise se můžete podívat v přiloženém přehledu.  

podrobný výčet úspěchů

Úspěšní studenti byli oceněni na společném setkání.

Děkujeme nejen jim, ale také našim pedagogům, kteří mají na krásných výsledcích svůj velký podíl.

Všem přejeme krásné léto.  :))

Fotogalerie: gallery

Mgr. Dagmar Tulisová