Úspěšné OK olympiády z dějepisu

Postup našich žáků do KK

V OK olympiády z dějepisu jsme ve II. kategorii zaznamenali obrovský úspěch, když naši studenti obsadili 3 po sobě jdoucí místa - Šimon Řádek ze 3. B se umístil na 2. místě, Blanka Rousová ze septimy na místě 3. a Roman Železný z 2. B je následoval na "bramborovém" čtvrtém místě. Všem gratulujeme a přejeme postupujícím do KK hodně úspěchů. 

Výsledková listina II. kategorie

Výsledková listina I. kategorie