Úžasné setkání

Seminaristé čtvrtého ročníku poznávali život v Ústavu sociální péče v Křižanově.

  Dne 21. listopadu 2012 se zájemci o psychologii vydali do Křižanova na zámeček, kde se nachází Ústav sociální péče pro tělesně a mentálně postižené. Měli jsme možnost nahlédnout do každodenního života klientů i personálu tohoto zařízení. Hned na samém začátku naší návštěvy nás nejvíce zaujala multismyslová místnost s vodní postelí, kterou jsme si všichni nadšeně vyzkoušeli. Na vlastní kůži jsme zažili muzikoterapii v podobě hry na jumba. Ve výtvarné dílně jsme se seznámili s Pepou a Gábinkou, kteří nám ochotně zazpívali melodické písně. Při procházení jiných oddělení jsme poznali další klienty ústavu, někteří se s námi radostně vítali, ukazovali nám své pokojíky a nejraději by si nás tam nechali. Prohlédli jsme si školu, kde jsme zjistili, jak probíhá výuka autistických dětí. Na závěr jsme si poslechli pár slov o hippoterapii.
  Tato exkurze nám pomohla zamyslet se nad tím, jak je důležité vážit si zdraví a všeho, co nám bylo dáno, jak je důležité umět přijímat i každodenní drobné radosti. Zároveň jsme si uvědomili, že i lidé
s handicapem mohou mít bohatý vnitřní život a v lecčem by nám mohli být příkladem.

                                  Hanka, Jana, Veronika, Miloš, Honza, Anička, Romana, Vanda