V bankovním světě

Žáci kvarty na dvě vyučovací hodiny nahlédli do bankovního světa

Nahlédnout do tajuplného světa bank jim pomohl bankovní analytik Ing. J. Havlík, který žákům doplnil informace o bankách, bankovních produktech a hlavně o bankovním světě obecně. Přednáška byla velmi zajímavá, přinesla žákům spoustu nových informací, a stala se tak velmi přínosným doplněním a zpestřením výuky.