Vánoční zpívání na schodech

Studenti si zazpívali koledy v ruštině, francouzštině a němčině

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 se konalo v naší škole již tradiční zpívání na schodech.

Studenti se o velké přestávce shromáždili na schodech a ve vestibulu školy, aby si pod taktovkou Adélky Novotné z oktávy společně zazpívali vánoční koledy.

Zazněly dvě ruské a dvě německé koledy. Pak následovala koleda francouzská, kterou si připravila studentka kvarty Bára Cočevová. Na závěr si studenti společně zazpívali českou koledu „Narodil se Kristus Pán”, kterou na housle krásně zahráli Dominik Verner a Magda Ledvinková a na klarinet Marek Šiller, Lukáš Kliment a Pepa Řetický.

gallery