Vědci do středních škol 2016

Program pro naše studenty ve dnech 2.- 4.11. v Jihlavě byl opravdu zajímavý

Vědci do středních škol 2016 je projekt, který umožňuje studentům zajímavá setkání s předními českými vědci. Program pro naše studenty ve dnech 2.- 4.11. v Jihlavě byl opravdu zajímavý. Přednášející

 • přední česká vědkyně, imunoložka a mikrobioložka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., specializující se na výzkum v oblasti léčby rakoviny: Jak imunitní systém pomáhá a chrání a kde chybuje
 • významný český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR: Věda a víra
 • Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c., bohemista, lingvista, pedagog a katolický kněz, ministr školství: Máme problém s islámem?
 • expertka na češtinu, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA: Čeština z dílny jazykové poradny
 • konzultant a publicista, specialista na oblast kosmonautiky, autor mnoha knih literatury faktu, Ing. Tomáš Přibyl: Den na oběžné dráze
 • Ing. Jan Kozánek, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR, odborník na vědecko-technické výpočty: Programování vědeckotechnických výpočtů
 • Mgr. Květuše Sýkorová z Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Katedra informatiky: Kryptologie dříve a nyní
 • RNDr. Jan Kalina, Ph.D. z Ústavu informatiky AV ČR, zabývá se statistikou a zpracováním dat: Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?
 • Mgr. Štěpánka Baierlová, SOŠ pro administrativu EU, Praha a Mgr. Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno: Šifrování na vlastní kůži
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK: O umělé inteligenci

  Studenti si poslechli nejen tyto přednášky, ale následně mohli v dalších neformálních diskusích rozšiřovat svoje znalosti v oborech, které je zajímají. Třídenní pobyt v Jihlavě v Hotelu Gustav Mahler byl určitě inspirací k jejich dalšímu studiu.

  Mgr. Iva Burešová