Velká konverzační párty

Soutěžíme hravě

Studenti nižšího gymnázia už vědí, kdo je bude reprezentovat v okresním kole Olympiády v německém jazyce.
V hodinách němčiny totiž proběhla velká konverzační párty, tedy soutěž v improvizovaném rozhovoru, popisu obrázku a souvislém mluveném projevu na náhodně vylosované téma. Vítězem se stal Vilém Sedláček, jeho případným náhradníkem bude Bára Rychlá a na děleném 3. místě se umístila Klárka Kynclová a Jan Homola; všichni výše jmenovaní studenti jsou z kvarty.
Doufejme, že soutěž nebyla utrpením, k párty přece patří barevné klobouky a správné pohoštění - v našem případě to byl Sachrův dort.