Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání

Projekt spolufinancován EU

 
Název projektu:
Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání pro neformální a celoživotní vzdělávání BIGY

Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004952

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:
     Hlavním cílem projektu je vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání v oblasti neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání rekonstrukcí a stavebními úpravami budovy bývalé školy.
     V rámci realizace projektu budou vybudovány prostory pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání rekonstrukcí současných nevyužívaných prostor v budově bývalé školy. Projekt počítá s vytvořením 5 nových odborných učeben včetně zázemí k nim. Jedná se o Natural Science Boardroom a Meeting Room s Natural Science Showroomem, IoT Digital Room, Language Room, Multimedia Room A+B, Digital Work Room včetně studia.
         
Cíl školy:
-    vybudování nových vzdělávacích prostor pro zájmové vzdělávání,
-    vybudování nových vzdělávacích prostor pro neformální vzdělávání,
-    vybudování nových vzdělávacích prostor pro celoživotní vzdělávání,
-    realizace bezbariérových úprav ve všech projektem dotčených prostorách,
-    rozvoj vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí: práce s digitálními technologiemi, cizí jazyky, přírodní vědy,
-    rekonstrukce a revitalizace v současné době nevyužívaných prostor,
-    zvýšení kapacity pro mimoškolní a zájmovou činnost mládeže, rozšíření nabídky,
-    podnítit zájem žáků a studentů (i dospělých) o další studium přírodovědných oborů a práci s digitálními technologiemi, ve kterých mohou nalézt perspektivní pracovní uplatnění,
-    realizace speciálních prvků a vybavení pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění kvalitního vzdělávání dostupného všem osobám,
-    vybavení vzdělávacích prostor nábytkem, speciálním vybavením pro vzdělávání, technikou,
-    zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávací aktivity,
-    propojení teoretických znalostí a praktických dovedností,
-    spolupráce s odborníky v různých oborech,
-    lepší uplatnění účastníků vzdělávání na trhu práce,
-    kvalitnější příprava žáků a studentů pro budoucí zaměstnání,
-    rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v regionu.