Vyhlášení literární soutěže

Vyhlašujeme druhý ročník literární soutěže ve francouzském, německém a ruském jazyce

Vyhlašujeme druhý ročník literární soutěže ve francouzském, německém a ruském jazyce.

Studenti mohou soutěžit ve dvou věkových kategoriích:

I.                 NG - tercie, kvarta

II.                VG - kvinta, sexta, septima a oktáva

 

Studenti tercie a kvarty napíší literární text na téma Mein Lieblingstag v rozsahu min. 70 slov.

Studenti kategorie II. napíší literární text na téma:

 

 Francouzský jazyk: Le jour, lequel je n´oublie jamais

 Ruský jazyk: День, о котором я никогда не забуду

 Německý jazyk: Der Tag, den ich nicht vergesse

 

v rozsahu min. 150 slov. Literární útvar je libovolný. Studenti mohou napsat i báseň.

Práce bude napsána na počítači a vytištěna.

 

Termín pro odevzdání prací je 4. ledna 2016.

 

Na vaše pěkné a originální práce se těší vyučující druhých cizích jazyků:-))