Vyhráváme v recitaci

Úspěch v Táborské Eurolyře

V tomto týdnu se naše dvě studentky, Martina Coufalová z oktávy a Lucie Janáčková ze sexty, zúčastnili online recitační soutěže Táborská Eurolyra. Obě byly velmi úspěšné a umístily se mezi nejlepšími recitátory, Martina byla dokonce porotou ohodnocena jako nejlepší recitátorka německé sekce.

Zde je pár postřehů jedné ze soutěžících, Martiny Coufalové:

Táborská Eurolyra pro mě byla velmi zajímavou a cennou zkušeností. Recitačních soutěží v českém jazyce je mnoho, ale recitační soutěže v cizích jazycích člověk, aby pohledal. Soutěž nebyla pouze o přednesu samotného díla, ale i o schopnosti komunikovat a reagovat na dotazy poroty, která byla sestavena z rodilých mluvčích a profesorů z několika fakult, kteří nám poskytovali cennou zpětnou vazbu. Já osobně jsem si z přehlídky odnesla nejen silný jazykový zážitek, ale také užitečné připomínky ke svému mluvenému projevu v německém jazyce.

Oběma dívkám děkujeme za přípravu navzdory této složité situaci a děkujeme za skvělou reprezentaci.