Výsledková listina druhého ročníku literární soutěže ve francouzském, německém a ruském jazyce

Studenti psali v cizích jazycích o dni, na který nezapomenou

Druhého ročníku  literární soutěže se zúčastnilo 81 studentů z naší školy. Studenti měli za úkol popsat svůj oblíbený den (NG) a den, na který nezapomenou (VG). Mezi odevzdanými pracemi se objevily také tři básně.

V odborné porotě zasedli vyučující cizích jazyků a německý lektor pan Frank Gunkel.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Literární soutěž v německém jazyce -nižší gymnázium ŠK

Patricie SOJKOVÁ                          kvarta                     1. místo

Hana SVOBODOVÁ                       kvarta                     2. místo

Nikol KUBÍČKOVÁ                         kvarta                     3. místo

Soutěže se zúčastnilo 19 studentů NG.

Literární soutěž v německém jazyce- vyšší gymnázium ŠK

Rozálie PEČÍNKOVÁ                    septima                    1. místo

Kateřina ŠALANDOVÁ                 oktáva                      2. místo

Hana KRÁTKÁ                              oktáva                      3. místo

Zvlástní uznání: Veronika Suchá, septima - báseň " Der Tag, den ich nicht vergesse"

Soutěže se zúčastnilo 36 studentů VG.

Literární soutěž ve francouzském jazyce -vyšší gymnázium ŠK

Tereza POLEDNOVÁ              4.B                         1. místo

Hana PELIKÁNOVÁ                4.B                         2. místo

Jiří DOLEJŠÍ                            oktáva                    3. místo

Soutěže se zúčastnilo 9 studentů VG.

Literární soutěž v ruském jazyce - vyšší gymnázium ŠK

Daniel MUŽÁTKO                   3.B                          1. místo

Aneta JOSKOVÁ                      1.A                          2. místo

Šárka LANDOVÁ                     3. B                         3. místo

Soutěže se zúčastnilo 17 studentů.

Zvláštní uznání: Jana Novotná, septima - báseň "Ночной романс"

 

Všem studentům děkujeme za účast a studentům, kteří se umístili na prvních třech místech

srdečně blahopřejeme. Vítězné práce studentů budou zveřejněny na našem webu.

Vyučující druhých cizích jazyků