Výsledky konverzační soutěže v němčině

7. ledna 2015 proběhlo školní kolo konverzační soutěže

Hned první týden po prázdninách se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Konverzační soutěže se zúčastnilo celkem 18 studentů. Milou porotu tvořili studenti ze 4.B, kteří pečlivě hodnotili výkony soutěžících.

Soutěž začala poslechovým testem a pak následovala ústní konverzační část, jejíž součástí byl popis obrázku a konverzace na vylosované téma.

Výhercům srdečně blahopřejeme!

Mgr. Blanka Černá

 

Výsledky konverzační soutěže

Nižší gymnázium

1. místo:  Libor Havlík  (kvarta)

2. místo: Stanislav Švoma (kvarta)

3. místo: Hana Svobodová (tercie)

 

Vyšší gymnázium

1. místo: Veronika Suchá (sexta)

2. místo: Jana Suchá (septima)

3. místo: Kateřina Šalandová (septima)

 

Soutěžící na prvních dvou místech postupují do okresního kola konverzační soutěže.

nižší gymnázium

Hanička, Libor a Standa

Vyšší gymnázium

Káťa, Veronika a Jana