Výsledky okresních kol soutěže v ANJ

Děkujeme.

kategorie prima a sekunda

1. místo v okresním kole - Daniel Kubík

kategorie tercie a kvarta

3. místo v okresním kole - Anna Kašíková

kategorie 1. - 3. ročník vyššího gymnázia

1. místo v okresním kole, postup do krajského kola - Zuzana Rudelová

Děkujeme všem soutěžícím za vynikající reprezentaci školy.

Za PK AJ a ŠJ PhDr. Jitka Stráská