Výsledky přijímacího řízení 2023

Osmileté gymnázium

Do prvního ročníku osmiletého studia bude přijato 30 žáků.
Z důvodu možnosti podat přihlášku na dvě školy je počet přijatých uchazečů vyšší.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení Vám předáme 28. dubna 2023 v prostorách školní kavárny Café Milano od 15:00 do 17:00 hodin. Zároveň budete mít možnost odevzdat zápisový lístek. Od 13:00 do 13:30 je možné nahlédnout do spisu uchazeče. 
Na jednom místě, v jednom čase vyřešíme všechny formality spojené s nástupem Vašeho dítěte na naši školu (přihlášku na obědy, do nepovinných předmětů, do volnočasových aktivit,…)

Uchazeči, kteří nebyli přijati z důvodu velkého počtu uchazečů, mohou podat odvolání.

Výsledky přijímacích zkoušek