Výsledky přijímacího řízení

čtyřleté studium

Do prvního ročníku čtyřletého studia bude přijato 30 žáků.
Z důvodu možnosti podat přihlášku na dvě školy je počet přijatých uchazečů
vyšší.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení Vám předáme 19. května v prostorách
školní kavárny Café Milano od 15:00 do 18:00 hodin. Zároveň budete mít možnost
odevzdat zápisový lístek.
Na jednom místě, v jednom čase vyřešíme všechny formality spojené s nástupem
Vašeho dítěte na naši školu (přihlášku na obědy, do nepovinných předmětů, do
volnočasových aktivit,…)

Vzhledem k tomu, že záznamové archy jednotných přijímacích zkoušek centrum Certis dodá se zpožděním, nebude možné nahlédnout do přijímacího spisu v avizovaném termínu.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu