Výsledky přijímacího řízení

osmileté studium

Do prvního ročníku osmiletého studia bude přijato 30 žáků.
Z důvodu možnosti podat přihlášku na dvě školy je počet přijatých uchazečů vyšší.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení Vám předáme 28. dubna 2022 v prostorách školní kavárny Café Milano od 15:00 do 18:00 hodin. Zároveň budete mít možnost odevzdat zápisový lístek.
Na jednom místě, v jednom čase vyřešíme všechny formality spojené s nástupem Vašeho dítěte na naši školu (přihlášku na obědy, do nepovinných předmětů, do volnočasových aktivit,…)

Uchazeči, kteří nebyli přijati z důvodu velkého počtu uchazečů, mohou podat odvolání.

Výsledky přijímacího řízení pro 8-leté studium