Výsledky přijímacího řízení

osmileté studium

Do prvního ročníku osmiletého studia bude přijato 30 žáků.

Z důvodu možnosti podat přihlášku na dvě školy je počet přijatých uchazečů vyšší.

 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení Vám předáme 19. května v prostorách školní kavárny Café Milano od 15:00 do 18:00 hodin. Zároveň budete mít možnost odevzdat zápisový lístek.

Na jednom místě, v jednom čase vyřešíme všechny formality spojené s nástupem Vašeho dítěte na naši školu (přihlášku na obědy, do nepovinných předmětů, do volnočasových aktivit,…)

Vzhledem k tomu, že záznamové archy jednotných přijímacích zkoušek centrum Certis dodá se zpožděním, nebude možné nahlédnout do přijímacího spisu v avizovaném termínu. 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu