Výsledky školních kol olympiád z humanitních předmětů

Podívejte se, jak jste dopadli

V rámci výuky humanitních předmětů proběhlo hned několik školních kol olympiád.

V listopadu to byla olympiáda z dějepisu, která byla tentokrát také určena pro žáky vyššího gymnázia, což byla změna oproti minulým ročníkům, kdy se tato soutěž zaměřovala pouze na žáky nižšího gymnázia. Tématem byly tentokráte události let 1882 - 1914.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY Z DĚJEPISU    

I. kategorie   

1. místo Lukáš KOUKAL                        kvarta                       56 bodů

2. místo Tomáš ŘETICKÝ                       kvarta                       47 bodů

3. místo Hubert POKORNÝ                    tercie                         43 bodů  

4. místo Samuel DUROŇ                          kvarta                         39 bodů

5. – 6. místo Šimon POUL                         kvarta                        37 bodů    

                    Matěj VINTR                          tercie                          37 bodů

7. místo Tomáš NEUER                             kvarta                        35 bodů

8. místo David NEUER                              kvarta                         25 bodů

9. místo Martin KOLOUCH                         sekunda                     24 bodů        

 

II. kategorie    

1. místo Pavla VACKOVÁ                       3. B                             44 bodů

2. místo Adéla DRÁPALÍKOVÁ              kvinta                         43 bodů

3. – 5. místo Tereza CULKOVÁ              kvinta                         40 bodů        

                  Eva ČERNÁ                              kvinta                         40 bodů           

                  Kristina DOLEŽALOVÁ           3. A                            40 bodů  

6. místo Šimon ŘÁDEK                               1. B                             39 bodů

7. místo Kateřina TOMÁŠKOVÁ                  kvinta                         37 bodů

8. místo Lucie TOMÁŠKOVÁ                       kvinta                         32 bodů

9. místo Ondřej MELICHAR                         kvinta                         30 bodů

10. místo Jan KVASNIČKA                         1. B                             27 bodů      

 

Na začátku prosince se potom uskutečnila olympiáda z českého jazyka, o kterou byl letos mimořádný zájem.

   VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA

I. kategorie(NG)

Jméno a příjmení                  Třída             Gramatika     Sloh             Celkový počet bodů    Pořadí

Sylvie Troubilová                  tercie                 27              17                     44                    1.

Anna Zapletalová                 tercie                 22              16                     38                    2.

Lucie Jirásková                      tercie                 21              16                     37                     3.

Daniel Kubík                            tercie                 21               14                     35                     4. – 5.

Nikola Lemfeldová                  tercie                19                16                     35                     4. – 5.

Josef Komínek                         tercie                 21               13                      34                    6.

Hedvika Cempírková               tercie                 21               12                      33                    7. – 8. 

Tomáš Neuer                            kvarta               19                14                     33                     7. – 8.

Jakub Láznička                         kvarta                13               18                      31                     9.  

Tomáš Řetický                           kvarta               17                13                     30                     10.

Pořadí dalších 10 soutěžících z tercie a kvarty je k nahlédnutí na nástěnce u kabinetu č. 215.

II. kategorie (VG)

Jméno a příjmení                  Třída             Gramatika     Sloh             Celkový počet bodů    Pořadí  

Markéta Anna Doležalová      sexta               23               20                       43                       1.

Bohuslava Rosecká                septima             23              19                        42                       2.

Ondřej Mašek                           sexta               22               18                       40                    3. – 4.

Veronika Nushartová               1. B                 26               14                       40                    3. – 4.  

Julie Kafková                              sexta                20               18                       38                    5. – 6. 

Petra Smolíková                        sexta               18               20                        38                    5. – 6.

Barbora Hrnčířová                     kvinta                18              19                        37                       7.

Monika Fabíková                         3. A                18               17                        35                  8. – 10.

Gabriela Homolová                     2. B                20              15                        35                   8. – 10.

Matylda Stella Mužátková           1. B                19              16                        35                   8. – 10.

Pořadí dalších 54 soutěžících je uvedeno na nástěnce u kabinetu č. 215.

 

Velké účasti se také těší Česká lingvistická olympiáda, kterou organizují Filozofická fakulta KU a Matematicko-fyzikální fakulta KU. Školní kolo této soutěže zaměřené na méně známé jazyky a vyžadující především logické myšlení proběhlo také v listopadu.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA ČESKÉ LINGVISTICKÉ OLYMPIÁDY

  Jméno a příjmení                   Třída                    Celkový počet bodů               Pořadí  

Veronika Harvánková               sexta                            55,5                                 1.

Markéta Anna Doležalová       sexta                            46,5                                 2.

Petra Smolíková                        sexta                            44,5                                 3.

Jana Vacková                                3. B                               44                                    4.

Michal Vosyka                             septima                           43                                   5.

Gabriela Homolová                       2. B                               41                                  6.

Petra Vaňková                               3. A                               32                                  7.

David Kuhn                                   sexta                              24                                8. - 9.

Tereza Březková                            2. B                               24                                 8. - 9.

Pořadí dalších 23 soutěžících je uvedeno na nástěnce u kabinetu č. 215.

Navíc nás velmi těší to, že do oblastního kola postupují hned dvě naše soutěžící - Veronika Harvánková z 54. místa a Markéta Anna Doležalová ze 163. místa. Do soutěže se z celé republiky zapojilo 2211 žáků středních škol.

 

V průběhu podzima proběhlo na naší škole školní a následně okresní kolo soutěže Bible a my. Výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce u kabinetu č. 215.

V závěru listopadu se také uskutečnilo česko-slovenské finále Dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky. Náš tým složený ze 3 studentek VG - Evy Černé (kvinta), Anežky Miškovské (sexta) a Anny Tomšíkové (3. B) se ze 75 gymnázií obou republik umístil na 24. místě. Zaznamenali jsme tak prozatím nejlepší umístění v této poměrně náročné soutěž. Vítězem se stal poprvné tým ze Slovenska - Gymnázium Lučenec.