Výsledky třetího ročníku literární soutěže ve francouzském, německém a ruském jazyce

43 studentů se zúčastnilo jazykové soutěže

 

Výsledky literární soutěže ve francouzském, německém a ruském jazyce

Třetího ročníku se zúčastnilo 43 studentů Biskupského gymnázia. V porotě zasedli vyučující druhých cizích jazyků a zahraniční lektorka německého jazyka.

Nižší gymnázium

Francouzský jazyk

1. místo: Adéla Pivničková - kvarta

2. místo: Anežka Miškovská - tercie

3. místo: David Kuhn - tercie

 

Německý jazyk

1. místo: Adéla Pivničková - kvarta

2. místo: Jana Zimolová - tercie

3. místo: Jan Kopecký - tercie

 

Vyšší gymnázium

Francouzský jazyk

1. místo: Eliška Rozmarínová - 3.B

2. místo: Gabriela Filipová - 3.B

3. místo: Viktor Novotný - sexta

 

Německý jazyk

1. místo: Lukáš Kliment - 3.B

2. místo: Veronika Suchá - oktáva

3. místo: Barbora Fňukalová - 3.B

 

Ruský jazyk

1. místo: Monika Nedělková - 2.A

2. místo: Iva Odehnalová - 3.B

3. místo: Miroslav Boček - sexta

 

Čestné uznání za báseň v ruském jazyce obdržela Kamila Průdková ze 3.B.

 

Děkujeme všem účastníkům soutěže za krásné inspirativní texty a vítězným studentům srdečně blahopřejeme:-)

Vyučující druhých cizích jazyků