Výuka angličtiny 2021-22

Celosvětová konference v Londýně.

News from London

 

V sobotu 26. června se opět on line konala v Londýně Světová konference The Future of English Teaching and Learning - Budoucnost výuky angličtiny, kterou pro 4 500 učitelů a manažerů v oblasti výuky anglického jazyka ze 120 zemí světa pořádala Trinity College London a Regent´s University London.

V průběhu dne jsem měla možnost si vybrat ze spousty zajímavých prezentací, zaujalo mě několik témat. Již tradičně jsem osvěžila své znalosti o novinky GESE - Trinity zkouškách, které se zaměřují na mluvení a poslech ve všech úrovních A1-C2. Alison Castle Kane zdůraznila pozitivní přístup k učení a výuce a uvedla nové formy procvičování mluveného slova.

Jak  obohatit naše učebnice o vlastní aktivity, to byl příspěvěk Carmen Garcia Lopez.

Dobu, ve které se více než rok nacházíme, nazvala Silvana Richardson A Perfect Storm- dokonalá bouře a shrnula, jaké pozitivní a negativní aspekty nám všem tyto měsíce přinesly.

Sean Dyer a Mark Nicholas mě obohatili svým příspěvkem Jak vytvořit "memes", jejich smysl, účel a dopad. Určitě ještě zkusím v posledních hodinách výuky.

Multi competence a translanguaging - tedy znalost dvou a více jazyků v naší mysli, jak se náš mozek chová, pracuje, ukládá nové jazykové podněty, rozkryl Ande Pradeep.

Vrcholem celodenního maratonu byla prezentace Scotta Thornburyho Swings and Roundabouts - Kde jsme byli, kde jsme a kam jdeme?

Úžasné zmapování metod ve výuce angličtiny od 19.století, role učitele a žáka, vlivy mnoha dalších faktorů jako je učebnice, prostředí, způsob předávání a zpětné získávání dovedností a znalostí, motivace.

Zaujalo mě několik "staronových informací" k výuce:

  1. Používejte nejen cílový jazyk, ale i mateřský jazyk ve výuce AJ.
  2. Překladová metoda není zastaralá, zkuste s ní pracovat v psané i mluvené podobě.
  3. Zadejte modelový text v AJ a upravte jej do svoji angličtiny.
  4. Suggestopedia je stále aktuální.
  5. Proč nepoužít a pracovat s Google překladačem.
  6. Seznamte se s novými překladovými aplikacemi.

Je vždy obohacující se setkat s těmi nejlepšími v svém oboru, právě tato konference přinesla setkání s celosvětově uznávanými odborníky ve výuce anglického jazyka.

PhDr. Jitka Stráská