Za odměnu do Krakova a Osvětimi

Tři naše studentky uspěly v literárně-historické soutěži

Naši studenti se letos na podzim zapojili do literárně-historické soutěže, jejímž tématem byl holocaust a pohled současné mládeže na tuto problematiku. A protože vyhlášení této soutěže spadalo do období, kdy jsme jako připomínku židovským obětem za 2. světové války vysazovali před školou žluté krokusy, zúčastnili se soutěže především žáci kvarty, kteří sázeli žluté krokusy v rámci výuky dějepisu, a někteří studenti kvinty a literáně-historického semináře.

Do soutěže byly po školním kole poslány 3 práce a z nich 2 byly oceněny. Šlo o práci Blanky Rousové z kvarty, která dokázala na konkrétních případech konkrétních lidí ukázat, jaký dopad měla "likvidace" Židů za války na celou společnost, a společnou práci dvou studentek, Markéty Anny Doležalové a Anežky Miškovské (obě z kvinty), které zvolily formu fiktivního dialogu s dnes již zemřelou paní Doležalovou, jež se za války podílela na záchraně židovské dívky přímo v našem městě.

Odměnou pro všechny 3 studentky bude dvoudenní cesta do Krakova a Osvětimi, která se uskuteční letos na jaře.

Jsme rádi, že si naši studenti uvědomují, jaké hrůzy přinesla 2. světová válka a s ní i cílená likvidace tzv. méněcenných ras, a doufáme, že dokáží být na základě získaných poznatků tolerantnější a otevřenější i k jiným skupinám obyvatel.