Záložka do knihy spojuje školy

Naši studenti opět vyráběli záložky pro slovenské spolužáky

Stejně jako v minulých letech, i v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Záložka do
knihy spojuje školy. Jedná se o česko-slovenskou formu spolupráce, kterou spolupořádají Národný
inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Letos se uskutečnil 13. ročník na
téma Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení.
Zapojily se třídy prima, sekunda a tercie. Proces tvorby záložek začal výběrem knihy, následovala
čtenářská dílna a poté výroba záložky. Libovolnou technikou žáci ztvárnili příběh, který jim přišel
zajímavý a zatím neznámým kamarádům napsali i dopisy.
Žáci NG mají možnost navázat kontakt se slovenskými dětmi. Cílem projektu je podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih.

gallery