Záložky vyrobené žáky kvarty putují na Slovensko

Projekt Záložka do knihy na naší škole

I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje, který organizují Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Letošní 11. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia byl na téma Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze.

Už v září tak naši kvartáni začali v hodinách literatury číst v rámci Čtenářských dílen básnické sbírky, které se následně staly inspirací pro záložky, které vyráběli pro své slovenské spolužáky. Našemu gymnáziu bylo na základě přihlášky přiděleno partnerské gymnázium v Hlohovci, kde pro naše žáky zase připravili záložky studenti primy a sekundy pod vedením Mgr. Ivety Kurekové. 

Situaci nám při přípravě záložek, ale i dalšího materiálu, který chtěli kvartáni na slovenské gymnázium poslat, zkomplikovala epidemiologická situace. Přesto jsou v současné době záložky připraveny, a pokud se podaří doplnit zásilku na Slovensko i o projekt, který vytvářeli kvartáni v rámci zeměpisu, měli by žáci gymnázia v Hlohovci obdržet naše záložky jako opožděný vánoční dárek. 

Projekt, jehož cílem je sbližování českých a slovenských studentů - čtenářů, tak vede nejen ke čtenářství a čtenářské gramotnosti, ale umožnil našim studentům poznat lépe i historii, geografii a současnost Žďáru a jeho okolí. A doufáme, že třeba povede i k navázání česko-slovenských přátelství.

gallery