Zdravíme z Brna!

Kvartáni navštívili brněnskou synagogu

V rámci výuky výchovy k občanství jsme byli na prohlídce brněnské synagogy, kde jsme nabrali vědomosti o židovských zvycích a tradicích. Také jsme si ukázali židovské nástroje a symboly v Židovském muzeu a absolvovali program Badatel. Na závěr workshopu jsme sehráli scénku, která měla představovat židovskou svatbu.
Poslední hodinu v Brně jsme strávili v obchodech. Prohlédli jsme si vánoční trhy a navštívili všechny fastfoody na náměstí Svobody.
Celý výlet proběhl hladce a bez problémů a všichni jsme si ho náramně užili.

Jan Hrnčíř, kvarta

gallery