Židé, judaismus a hilsneriáda

Ve středu 9. března 2022 měli studenti čtvrtého ročníku, navštěvující humanitní semináře, možnost dozvědět se více o životech Židů a prohloubit svoje znalosti o judaismus.

Navštívili město Polná, kde se nachází Regionální židovské muzeum. Zde na ně čekala paní průvodkyně Dvořáková a pan Růžička, který pro ně prohlídku zajistil.

Nejprve se studenti seznámili s historií židovského polenského ghetta a s životními osudy jeho obyvatel. V bývalém rabínském domě si mohli žáci prohlédnout černou kuchyni a rituální lázeň mikve, která patří mezi nejstarší v republice a může být využívána k duchovní očistě Židů. V druhém patře domu navštívili rabínskou kapli, která bývala zimní modlitebnou. Tam byl pro studenty připraven interaktivní úkol – četba hebrejského písma a jeho překlad.

Hlavní expozice muzea je věnována Hilsneriádě. Zde byly žákům přiblíženy informace o soudních procesech s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem, který byl považován za vraha mladé Anežky Hrůzové. Studenti se dozvěděli, že celý proces byl silně ovlivněný antisemitismem, a přestože vina Hilsnera nebyla nikdy dostatečně prokázána, byl odsouzen.   

Poté se studenti s panem Růžičkou vydali na krátkou procházku k Anežčině symbolickému hrobu, na místo v nedalekém lese, kde bylo její tělo nalezeno.

Prohlídka polenského ghetta byla doplněna prohlídkou synagogy, která byla v minulých letech zrekonstruována.

Výlet byl zakončen na židovském hřbitově, zde se žáci mohli dozvědět něco o jeho historii a také o židovském způsobu pohřbívání. Celý hřbitov si mohli prohlédnout a individuálně pocítit tamější atmosféru.

„Tato akce pro nás byla velikou zkušeností a jsme ohromně vděční, že jsme si mohli rozšířit znalosti o životě Židů a Hilsneriádě,“ sdělil nám jeden z účastníků akce.

gallery