ZKOUŠKOVÉ CENTRUM NA BIGY

Zkouškové centrum cambridgeských zkoušek na Bigy

Mezinárodní zkoušky YLE tedy Starters, Movers a Flyers mohou skládat na naší škole studenti ve věku 11-15 let.

Zkouškové centrum na Bigy bylo založeno pod patronací Britské Rady v Českých Budějovicích před dvěma roky. Žáci z naší školy, ale i z přilehlých základních škol si nejprve testy napíší nanečisto a v červnu pod dohledem examinátorů Britské rady probíhají YLE zkoušky, které jsou hodnoceny přímo v Anglii. Na naší škole se více jak 20 studentů pyšní certifikovaným diplomem cambridgeských zkoušek YLE.
Na složení mezinárodních zkoušek PET, FCE a CAE musejí studenti zajet do Zkouškových center Britské Rady, jejíž kurzy jsou pro naše studenty nejblíže v Jihlavě a v Brně.
Jak studentům pomoci při výběru správné úrovně zkoušky?
No přece pomocí jednorázových "mock testů". A ty nám přijíždějí realizovat pracovníci Zkouškového centra Britské rady při VŠP v Jihlavě v zastoupení RNDr. Jitky Ryškové a speciálně vyškolených pracovníků Britské rady. Studenti si pak ověří své znalosti a dovednosti v oblasti čtení, použití jazyka v praxi, poslechu a mluvení. Za čtyři roky již více než stodvacet studentů si vyzkoušelo mezinárodní zkoušky nanečisto a mnoho z nich pak složilo cambridgeskou zkoušku.
Sdružení rodičů a přátel Bigy podporuje skládání certifikovaných zkoušek a úspěšným řešitelům hradí 50% ceny cambridgeské zkoušky.
Mgr. Eva Troubilová, vedoucí Zkouškového centra