Známkování a jeho váhy

Klasifikační stupnice.

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE – ANGLICKÝ JAZYK  

PRIMA, SEKUNDA  

100-85% 1

84 – 68% 2

67 – 48% 3

47 – 30% 4

29 a méně 5    

TERCIE, KVARTA  

100 – 88% 1

87 – 75% 2

74 – 60% 3

59 – 40% 4

39 a méně 5    

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM  

100 – 90% 1

89 – 80% 2

79 – 65% 3

64 – 50% 4

49 a méně 5

 

test Unit, lekce, opakování maturitních témat (ústně, písemně),

písemná práce, poslechový test, slovní zásoba  

rozsah 1- 2 vyučovací hodiny

-  váha 3  

test Unit, opakování maturitních témat (ústně, písemně),

písemná práce, poslechový test, slovní zásoba

rozsah  30 min    

- váha 2  

test Unit, opakování  témat (ústně, písemně),

písemná práce, poslechový test, slovní zásoba, prezentace projektů,

domácí úkoly, aktivita ve výuce

rozsah 10-30 minut     

- váha 1, popř. 0,5  

 

PK AJ a ŠJ dne 1.9.2020