Známkování a jeho váhy

Klasifikační stupnice.

Klasifikační stupnice

Nižší gymnázium prima a sekunda

100-85% 1

84 – 68% 2

67 – 48% 3

47 – 30% 4

29 % a méně 5    

Nižší gymnázium tercie a kvarta

100 – 88% 1

87 – 75% 2

74 – 60% 3

59 – 40% 4

39 % a méně 5    

Vyšší gymnázium  

100 – 90% 1

89 – 80% 2

79 – 65% 3

64 – 50% 4

49 % a méně 5

PK AJ dne 30.8.2023