Brána jazyků - Němčina

Projektový den v prvním...

Studenti kvinty a 1.B se seznámili s literárními díly v ruštině a němčině

Elektronický projekt

Studenti 2.B navrhli svoje vysněné bydlení

Projektový den v kvartě

Studenti kvarty pracují na vlastním komiksu

Projektový den ve...

Studenti Bigy sledovali filmy v originálním znění

Zapojte se do postcrossingu!

Studentka sexty si připravila prezentaci pro své spolužáky

Čtení nás baví

Věnujeme pozornost čtenářské gramotnosti i v cizích jazycích