WE ARE THE READERS

Dobrý nápad

Výstava projektu Erasmus+ 022867

Interview se spisovatelkou

Projekt We are the readers.

Hosté projeku Erasmus+

Žáci ZŠ Sněžné pracují s literaturou.

Meeting a writer Janet Wingate

Projekt Erasmus+ We are the readers.

Romeo a Julie

Projekt Erasmus+ We are the readers.

Týden s anglickou knihou

Projekt EU We are the readers

Slavný český shakespearolog...

Ve čtvrtek 11. května se studenti i učitelé gymnázia zúčastnili výjimečného,...

Worksheets We are the readers

Pracovní listy do výuky angličtiny

Prezentace EU projektu

We are the readers

Plnění grantové smlouvy

Erasmus+ KA 101 022 867

Profesor Martin Hilský na Bigy

Projekt Erasmus+ we are the readers

Drákula v Pardubicích

Studenti Bigy opět v Pardubicích na anglickém divadelním představení