...

Ing. David Kuhn
vedoucí předmětové komise fyziky a tělesné výchovy
vyčuje: FYZ, TEV
telefon: 566502486
email: david.kuhn@bigyzr.cz