Biologie

3 vítězové okresního kola SOČ se představují...

3 vítězové okresního kola SOČ se představují...

28.04.2019 Mgr. Iva Burešová
Letošní ročník SOČ začal pro naše studenty velkým úspěchem!

Spolupráce s Biologickým centrem AV ČR

Spolupráce s Biologickým centrem AV ČR

12.04.2019 Ing. Lenka Melicharová
pojízdná laboratoř před Bigy

Řezy za poznáním

Řezy za poznáním

11.04.2019 Ing. Lenka Melicharová
Zajímavé laboratorní práce

Tři vítězství na okresním kole SOČ !

Tři vítězství na okresním kole SOČ !

10.04.2019 Mgr. Iva Burešová
Naši studenti ovládli přírodovědnou část SOČ

Témata ročníkových prací z biologie

Témata ročníkových prací z biologie

15.09.2018 Ing. Lenka Melicharová
vyberte si

Ornito-entomologický víkend

Ornito-entomologický víkend

02.07.2018 Mgr. Milada Paclíková
Ve dnech 22. - 24. 6. se konal další ročník oblíbené vzdělávací akce pro...

Exkurze do NPR Libický luh

Exkurze do NPR Libický luh

21.06.2018 Ing. Lenka Melicharová
aneb kam vedla letošní expedice studentů biologického semináře

Jak stres ovlivňuje činnost mozku a jeho vliv na organismus

Jak stres ovlivňuje činnost mozku a jeho vliv na organismus

24.06.2016 Ing. Lenka Melicharová
docent MUDr. Petr Zach, Csc. z LF UK Praha opět přednášel na Bigy

Přednáška : Invazní organismy

Přednáška : Invazní organismy

16.06.2015 Ing. Lenka Melicharová
pan profesor Miloš Barták přednášel na Bigy

Profesor Michael Northcott z univerzity v Edinburghu na Bigy

Profesor Michael Northcott z univerzity v Edinburghu na Bigy

07.06.2015 Ing. Lenka Melicharová
přednesl přednášku v angličtině na téma : The Political Theology of Climate...

Exkurze do CHKO Český kras

Exkurze do CHKO Český kras

15.05.2015 Ing. Lenka Melicharová
poznali jsme další chráněnou lokalitu

Bledule skoro všude kam se podíváš

Bledule skoro všude kam se podíváš

26.03.2015 Mgr. Milada Paclíková
Žáci z biologického kroužku na exkurzi v PR Ranská bahna.

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA

www.molecularmovies.com

Buněčná biologie

BOTANIKA

Pladias

Systematická botanika

Sinice a řasy

Mechorosty České republiky

Botanická fotogalerie

Praktický průvodce mikrosvětem

ZOOLOGIE

Zoologie

Hmyz

Encyklopedie rostlin, hub a živočichů

ATLASY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

Mezinárodní encyklopedie rostlin a živočichů

Botanická fotogalerie

ANTROPOLOGIE

Krevní skupiny

Lidské tělo

Slepá anatomie

GEOLOGIE

Mineralogie pro školy

Přehled minerálů a hornin

Filmy a animace geomorfologických tvarů

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

EKOLOGIE

Ekoslovník

BIOLOGICKÉ SOUTĚŽE

Biologická olympiáda

POPULÁRNĚVĚDECKÉ POŘADY

Meteor ČRO Dvojka - sobota 8:00

Webové stránky úřadů a institucí zabývající se ochranou ŽP

www.mzp.cz | Ministerstvo životního prostředí
www.ochranaprirody.cz  -  Agentura ochrany přírody a krajiny - přístup na webové stránky NP a CHKO
www.cenia.cz   - Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
www.cizp.cz  - Česká inspekce životního prostředí
www.sfzp.cz - Státní fond životního prostředí
www.geology.cz - Česká geologická služba
www.jeskynecr.cz - Správa jeskyní České republiky
Ekostopa - zahrajte si o Zemi a změřte si svou ekostopu, nebo si ji rovnou zmenšete
Ztlum, vypni, recykluj, choď - aneb změna návyků
Uhlíková kalkulačka - spočtěte si, kolik můžete ušetřit v každodenním životě
STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Den bez aut - tradiční akce Dětí Země

Hry a soutěže s environmentální tématikou na webu

www.recyklohrani.cz
www.hraozemi.cz
www.venujmobil.cz