Český jazyk

Divadélko bratří Čapků

Uzavírání známek na pololetní vysvědčení se neúprosně blíží. Na chvíli...

Výsledky školních kol...

Podívejte se, jak jste dopadli

Německá klasika na prknech...

Divadelní představení Utrpení mladého Werthera v Horáckém divadle nebylo pro...

Hrozí kolaps naší civilizaci?

Kdo odolá pozvání na "malé Kavky"? Naši studenti rozhodně ne. Proto se mohli...

Komenský trochu jinak

V příštím roce oslavíme významné výročí – 350 let od úmrtí Jana Ámose...

Seznam četby ke státní části...

Co číst k maturitě

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Váhy známek

Hodnoty známek dosažených v hodinách českého jazyka, literárně-historického...

Seznam doporučené četby pro...

Co si můžete přečíst

Jak by měl vypadat referát?

Pro ty, kteří si nevědí rady s referátem

Doporučená literatura pro...

Seznam doporučených knih pro primu - kvartu

 

Literatura

Čtení pomáhá

Mp3 čtenářský deník

Portál o české literatuře

 

Jazyk

Pravidla českého pravopisu

Ústav pro jazyk český

 

Maturita

Státní maturitní zkouška

 

Jezdíme do divadla

Národní divadlo Praha

Mahenovo divadlo Brno

Horácké divadlo Jihlava

Východočeské divadlo Pardubice

 

 

 

Chci studovat

Knihovnictví, mediální studia

Filologii

Umění

Vědy o kultuře a umění

V dílnách si mohli vytvořit hologram, naprogramovat ozobota, namíchat barvy duhy ve zkumavkách, nachystat zdravou snídani, vymyslet komiksového hrdinu či zalehnout pod hvězdnou oblohou a hledat exoplanety.

Objevitelský den ve fotografiích:

gallery

Mgr. Iva Burešová, foto Mgr. Simona Kadlčíková