Matematika a deskriptivní geometrie

Oceňujeme talentované studenty

Slavnostní předávání certifikátů

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Z Brna ke hvězdám

Studenti Biskupského gymnázia se zúčastnili vědecké konference pořádané...

2 práce SOČ bojovaly na...

Úspěšné celostátní kolo SOČ pro BiGy

TOP matematici na Bigy!

Nejlepší matematici v kraji Vysočina studují na Bigy! Sklizeň úspěchů v...

Pracujeme s talenty

Rozšíříli jsme spoupráci s Centrem pro talentovanou mládež

Byli jsme v budoucnosti

Exkurze studentů Biskupského gymnázia na festival technologií budoucnosti...

Opět mezi vědeckou elitou...

Již tradiční setkání s Akademií věd ČR

Témata pro ročníkovou práci z...

Témata pro ročníkovou práci z matematiky na rok 2017-2018

Témata seminárních prací pro šk. rok 2018-2019    
             
Seminář: Matematický Vyučující: Mgr. Kratochvíl
             
1. Významní matematikové, žijící v minulosti v Praze     
2. Dějiny matematiky - Egypt, Mezopotámie,Řecko     
3. Pravidelná tělesa      
4. Eukleidovy Základy      
5. Magické čtverce      
6. Geometrie v reklamě      
7. Apolloniovy a Papovy úlohy      
8. Rozbor sbírek úloh z různých časových období     
9. Animace v geometrii      
10.Eulerovo číslo a jeho využití
11.Zlatý řez
12.Matematika v hádankách
13.Finanční matematika
14.Matematika a výtvarná výchova
15.Matematika a hudba
16.Eratostenovo síto
17.Matematika počítač a já
18.Fraktální geometrie

Maturitní témata z matematiky pro rok 2018-19

 

Profilová část maturitní zkoušky se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí ze dvou povinných předmětů z nabídky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, média a mediální produkty (v případě otevření dvouletého semináře);  

a nejvýše dvou nepovinných z nabídky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, média a mediální produkty (v případě otevření dvouletého semináře).

Přípravné maturitní příklady 1

Přípravné maturitní příklady 2

Přípravné maturitní příklady 3

Přípravné maturitní příklady 4

Pokud se některé příklady opakují, tak je neřeš!

Maturitní témata pro profilovou část MZ z matematiky

http://dgn.czweb.org/ - učebnice, kterou již neseženeš

http://www.deskriptiva.com/  - program ke stažení