Matematika a deskriptivní geometrie

Zisk ocenění Partnerská škola...

Dlouholetá spolupráce školy s Centrem pro talentovanou mládež byla oceněna

Studenti opět s AV ČR

Studenti opět mohli diskutovat se špičkovými českými vědci !

Tři vítězství na okresním...

Naši studenti ovládli přírodovědnou část SOČ

Skvělý program pro studenty!

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu!

Učíme se od nejlepších

Umělá inteligence, média a my

Vyhráli jsme krajské kolo SOČ!

V matematice a zdravotnictví jsme nejlepší v kraji!

3 vítězové okresního kola SOČ...

Letošní ročník SOČ začal pro naše studenty velkým úspěchem!

Opět zlato v matematice!

... a ne jedno! Hned dvě! Naše studentky nám udělaly velkou radost, když ve...

Akademie věd Bratislava

9 studentů a dva pedagogové byli pozváni na Slovenskou Akademii Věd

Kvalitu výuky matematiky na...

Bigy mezi devíti nejlepšími gymnázii v České republice.

Den vědců na Bigy

Předsedkyně Akademie věd ČR a 12 dalších akademiků s námi přijelo oslavit 25....

Oceňujeme talentované studenty

Slavnostní předávání certifikátů

Maturitní témata z matematiky pro rok 2018-19

 

Profilová část maturitní zkoušky se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí ze dvou povinných předmětů z nabídky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, média a mediální produkty (v případě otevření dvouletého semináře);  

a nejvýše dvou nepovinných z nabídky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, média a mediální produkty (v případě otevření dvouletého semináře).

Přípravné maturitní příklady 1

Přípravné maturitní příklady 2

Přípravné maturitní příklady 3

Přípravné maturitní příklady 4

Pokud se některé příklady opakují, tak je neřeš!