Matematika a deskriptivní geometrie

Akademie věd Bratislava

9 studentů a dva pedagogové byli pozváni na Slovenskou Akademii Věd

Zisk ocenění Partnerská škola...

Dlouholetá spolupráce školy s Centrem pro talentovanou mládež byla oceněna

Kvalitu výuky matematiky na...

Bigy mezi devíti nejlepšími gymnázii v České republice.

Den vědců na Bigy

Předsedkyně Akademie věd ČR a 12 dalších akademiků s námi přijelo oslavit 25....

Oceňujeme talentované studenty

Slavnostní předávání certifikátů

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Profilová část maturitní...

Forma a předměty profilové části maturitní zkoušky

Z Brna ke hvězdám

Studenti Biskupského gymnázia se zúčastnili vědecké konference pořádané...

2 práce SOČ bojovaly na...

Úspěšné celostátní kolo SOČ pro BiGy

TOP matematici na Bigy!

Nejlepší matematici v kraji Vysočina studují na Bigy! Sklizeň úspěchů v...

Témata seminárních prací pro šk. rok 2018-2019    
             
Seminář: Matematický Vyučující: Mgr. Kratochvíl
             
1. Významní matematikové, žijící v minulosti v Praze     
2. Dějiny matematiky - Egypt, Mezopotámie,Řecko     
3. Pravidelná tělesa      
4. Eukleidovy Základy      
5. Magické čtverce      
6. Geometrie v reklamě      
7. Apolloniovy a Papovy úlohy      
8. Rozbor sbírek úloh z různých časových období     
9. Animace v geometrii      
10.Eulerovo číslo a jeho využití
11.Zlatý řez
12.Matematika v hádankách
13.Finanční matematika
14.Matematika a výtvarná výchova
15.Matematika a hudba
16.Eratostenovo síto
17.Matematika počítač a já
18.Fraktální geometrie

Maturitní témata z matematiky pro rok 2018-19

 

Profilová část maturitní zkoušky se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí ze dvou povinných předmětů z nabídky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, média a mediální produkty (v případě otevření dvouletého semináře);  

a nejvýše dvou nepovinných z nabídky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, média a mediální produkty (v případě otevření dvouletého semináře).

Přípravné maturitní příklady 1

Přípravné maturitní příklady 2

Přípravné maturitní příklady 3

Přípravné maturitní příklady 4

Pokud se některé příklady opakují, tak je neřeš!