Ruský jazyk

Prezentace nakladatelství...

Nové učebnice a metody práce ve výuce druhých cizích jazyků

Projektový den ve...

Studenti Bigy sledovali filmy v originálním znění

Rodilá mluvčí v hodině...

Výuku ruského jazyka zpestřila hodina s rodilou mluvčí

Labutí jezero v Janáčkově...

Okouzlující baletní představení

Zapojte se do postcrossingu!

Studentka sexty si připravila prezentaci pro své spolužáky

Čtení nás baví

Věnujeme pozornost čtenářské gramotnosti i v cizích jazycích

Projektový den cizích jazyků...

Studenti VG se seznámili s reáliemi anglicky, německy a rusky mluvících zemí

Maturitní konverzační témata z ruského jazyka 2017-2018

 

 1. Чешская республика и Евросоюз
 2. Прага
 3. Наш город
 4. Наша школа
 5. Российская федерация
 6. Москва
 7. Санкт-Петербург
 8. Русские писатели
 9. Мои каникулы
 10. Средства информации
 11. Мой друг, моя подруга
 12. Праздники у нас и в России
 13. Покупки
 14. Русское исскуство
 15. Русская кухня
 16. Русская школа
 17. Планы на будущее
 18. Погода, времена года
 19. Свободное время
 20. Дневной режим
 21. Наша семья
 22. Природа и мы
 23. Русский театр и фильм
 24. Средства транспорта
 25. Наша квартира, наш дом

Vypracovala: Mgr. Kateřina Straková

Schválila předmětová komise cizích jazyků: