Výchova k občanství

Témata ročníkových prací ze...

Vyberte si téma ročníkové práce

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Soutěž "Bible a my" a my?

Letos poprvé s naší účastí

Exkurze do Brna

Tercie se 16. listopadu vydala do Brna, aby navštívila Židovské muzeum a...

Poděkování

Panenka pro Michalku

Výuka VOB na BiGy

Co vás česká v hodinách výchovy k občanství

Na návštěvě u našich politiků

První ročníky navštívily Strakovu akademii a Parlament ČR

Váhy známek

Jakou váhu mají známky získané v hodinách výchovy k občanství,...

Konzultační hodiny

Kdy můžete zastihnout Mgr. Hanu Fejtovou

Jak napsat seminární práci

Malý průvodce tvorbou seminární práce