Studentům prvních ročníků čtyřletého studia

Důležité informace pro budoucí studenty. Milé studentky a milí studenti budoucí 1. A a 1. B!

 

Prázdniny sice ještě ani nezačaly, ale předpokládáme, že byste chtěli vědět, jak bude vypadat příští školní rok. Protože jste úspěšně složili přijímací zkoušky, začnete po prázdninách studovat na naší škole a potřebujete některé upřesňující informace.

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin mší svatou, která proběhne v kostele sv. Prokopa na náměstí ve Žďáru nad Sázavou – účast na mši je samozřejmě dobrovolná.

Po mši se všichni studenti přesunou do budovy školy, do svých kmenových učeben. Zde v 10.00 hodin začne první třídnická hodina. Využijeme ji nejen ke vzájemnému seznámení, ale také vás budeme informovat o průběhu celého školního roku, o rozvrhu hodin, vašich vyučujících, o pomůckách pro výuku apod. Protože nám velmi záleží na tom, aby v nové třídě vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, proběhne seznamovací kurz, kterého se, jak doufáme, všichni zúčastníte. Předběžný termín kurzu je 6. – 8. září 2017 . Náklady na kurz budou činit asi 850 Kč.

5. září 2017 proběhne ve škole burza učebnic, na které si budete moci zakoupit potřebné učebnice. Jejich seznam vám bude poskytnut 4. září 2017 ve škole.

Předmětová komise anglického jazyka organizuje hromadné zakoupení učebnic anglického jazyka  za výhodnější cenu. Učebnice škola objedná podle počtu zapsaných studentů, předání knih a peněz proběhne 4. září 2017 v úvodní hodině. Pokud nemáte o nákup za zvýhodněnou cenu zájem, informujte nás do 28. 6. 2017 8:00 emailem na adrese dagmar.tulisova@bigyzr.cz. Upozorňujeme, že tyto učebnice na burze k dispozici nebudou, jedná se o nové vydání.


New English File Students Book 
New English File Workbook 

Orientační cena celkem: 700,- Kč

Stejně jako každý školní rok nabízíme svým studentům celou řadu nepovinných aktivit, ve kterých mohou využít možnosti prohlubování a rozšiřování svých znalostí a dovedností. Všechny nepovinné aktivity budou vyučovány v rámci rozvrhu (v odpoledních hodinách). Seznam nabízených nepovinných předmětů a přihlášku naleznete níže.

Vyplněné přihlášky zašlete co nejdříve do kanceláře školy, nejpozději však do 19. 6. 2017.

Od 18.9. – 22.9.2017 se bude konat na naší škole kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro studenty prvních ročníků vyššího gymnázia. Bližší informace a přihlášku naleznete na tomto odkazu.

Dále Vás prosíme o vyplnění osobního dotazníku. Dotazník najdete zde.

Věříme, že se těšíte na setkání s novými spolužáky, s námi i s příjemným a přátelským prostředím naší školy stejně tak, jako se těšíme my na vás. Na závěr přejeme Vám i Vašim rodičům příjemně prožité prázdninové dny a v září na shledanou.

Mgr. Blanka Černá a Mgr. Petra Slámová

 

Rozdělení studentů do tříd

Přehled nepovinných aktivit

Přihláška