Talent je třeba rozvíjet

Každý talent je dar, ze kterého se nestačí jen radovat, ale je třeba ho i rozvíjet.

„Velký talent není možný bez velké síly vůle.“         Honoré de Balzac

Studenty můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedni se díky svému zdravému sebevědomí sami zapojují do školou nabízených akcí, jiným je třeba v objevování talentu pomoci. Mnozí se totiž podceňují, protože si myslí, že musí mít na vysvědčení jedničky od shora až dolů. Tak tomu samozřejmě není. Studenti mohou vynikat v jednotlivých oborech různého zaměření, od přírodovědných a technických přes společenské a umělecké až po sportovní. Aby se studenti prosadili, je důležitá chuť něco dělat, tedy motivace. Nesmíme zapomenout ani na trpělivost, rozhodnost, samostatnost a obětavost, to vše dohromady tvoří pevnou vůli. Pokud se do aktivit zprostředkovaných školou zapojí, zdokonalují si také své komunikační dovednosti, vytváří si svůj hodnotový systém a při setkání se zajímavými lidmi podporují schopnost empatie.

K podpoře talentovaných studentů Bigy jsou využívány vedle běžných metod (individuální přístup, příprava na soutěže, SOČ, vědecké stáže na Akademii věd a ČVUT, TALNET – on-line kurzy pro talentovanou mládež apod.) i tzv. individuální vzdělávací plány (IVP), které slouží ke zkvalitnění procesu vzdělávání nadaných studentů. IVP stanovuje nejen náročnější cíle vzdělávání, strategie či způsoby běžné kontroly a hodnocení výsledků v konkrétních předmětech v době běžného vyučování, ale umožňuje studentům i stáže na zahraničních školách (např. Sant Aloysius Collage na Maltě; Marquette Catholic High School v USA).

Samostatnou kapitolu tvoří nabídka spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež. Nadaní studenti se formou on-line vzdělávání úspěšně připravují pro vstup na prestižní univerzity nejen u nás, ale i v zahraničí. Studenti si mohou vybrat témata z technických oborů, přírodních věd, matematiky, humanitních oborů i anglické stylistiky. Kurzy jsou vedeny v anglickém jazyce pod vedením zkušených instruktorů. Oblíbené jsou i Objevitelské soboty pro žáky od 11 - 15 let. CTM je podporováno Johns Hopkins Center for Talented Youth (CTY), světovou autoritou v rozvoji talentovaných studentů.

                                                                                                            Mgr. Hana Fejtová

„Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.“  
                                                                                              Arthur Schopenhauer