Biologie

Studenti biologického semináře na exkurzi ve Věstonicích

Studenti biologického semináře na exkurzi ve Věstonicích

Ing. Lenka Melicharová
červnové putování za zajímavostmi přírody

Maturitní témata z biologie

Maturitní témata z biologie

Tomáš Miškovský
Seznam maturitních témat z biologie

První školou v ČR s ekologickou certifikací je Bigy

První školou v ČR s ekologickou certifikací je Bigy

Ing. Lenka Melicharová
Péče o Zemi, kterou nám Bůh svěřil, je úkolem křesťanů 21. století. (Marek...

Mimořádně úspěšný rok Báry Burešové

Mimořádně úspěšný rok Báry Burešové

03.07.2023 Ing. Lenka Melicharová

Foto dokumentace IKAP stáže

Foto dokumentace IKAP stáže

15.06.2023 Ing. Lenka Melicharová

Exkurze v nemocnici

Exkurze v nemocnici

09.05.2023 Mgr. Petra Slámová

Naši sočkaři vezou medaile z krajského kola!

Naši sočkaři vezou medaile z krajského kola!

01.05.2023 Mgr. Iva Burešová
V krajském kole SOČ se nám dařilo!

Setkání s odborníky na půdě firmy Plastia

Setkání s odborníky na půdě firmy Plastia

09.10.2022 Ing. Lenka Melicharová

Noc vědců Univerzity Pardubice a naše 1.B byla u toho

Noc vědců Univerzity Pardubice a naše 1.B byla u toho

03.10.2022 Ing. Lenka Melicharová

Přírodovědný kemp pro primu

Přírodovědný kemp pro primu

15.09.2022 Mgr. Lenka Palečková
Přírodní vědy nejsou nuda!

Čistá Vysočina 2022

Čistá Vysočina 2022

13.04.2022 Mgr. Martina Filipová
Kousek naší země je zase o něco čistší!

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA

www.molecularmovies.com

Buněčná biologie

BOTANIKA

Pladias

Systematická botanika

Sinice a řasy

Mechorosty České republiky

Botanická fotogalerie

Praktický průvodce mikrosvětem

ZOOLOGIE

Zoologie

Hmyz

Encyklopedie rostlin, hub a živočichů

ATLASY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

Mezinárodní encyklopedie rostlin a živočichů

Botanická fotogalerie

ANTROPOLOGIE

Krevní skupiny

Lidské tělo

Slepá anatomie

GEOLOGIE

Mineralogie pro školy

Přehled minerálů a hornin

Filmy a animace geomorfologických tvarů

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

EKOLOGIE

Ekoslovník

BIOLOGICKÉ SOUTĚŽE

Biologická olympiáda

POPULÁRNĚVĚDECKÉ POŘADY

Meteor ČRO Dvojka - sobota 8:00

Webové stránky úřadů a institucí zabývající se ochranou ŽP

www.mzp.cz | Ministerstvo životního prostředí
www.ochranaprirody.cz  -  Agentura ochrany přírody a krajiny - přístup na webové stránky NP a CHKO
www.cenia.cz   - Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
www.cizp.cz  - Česká inspekce životního prostředí
www.sfzp.cz - Státní fond životního prostředí
www.geology.cz - Česká geologická služba
www.jeskynecr.cz - Správa jeskyní České republiky
Ekostopa - zahrajte si o Zemi a změřte si svou ekostopu, nebo si ji rovnou zmenšete
Ztlum, vypni, recykluj, choď - aneb změna návyků
Uhlíková kalkulačka - spočtěte si, kolik můžete ušetřit v každodenním životě
STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Den bez aut - tradiční akce Dětí Země

Hry a soutěže s environmentální tématikou na webu

www.recyklohrani.cz
www.hraozemi.cz
www.venujmobil.cz