¡Bienvenidos!

Výuka a plán akcí pro školní rok 2022/2023

Milí studenti, vážení rodiče, 

těší nás, že Vás po zasloužených letních prázdninách můžeme opět přivítat v novém školním roce - ¡bienvenidos!

Všem přejeme především hodně zdraví a také elánu a motivace pokračovat ve studiu cizích jazyků.

Španělštinu jako druhý cizí jazyk studují v letošním školním roce tyto třídy: tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima.

Tematické plány jednotlivých ročníků ve svém základě vycházejí z nejnovějších učebních programů a hlavním studijním materiálem pro studenty španělštiny je i nadále Aventura 1 a Aventura 2, řada moderních učebnic a pracovních sešitů včetně CD od nakladatelství Klett. Hodiny španělštiny jsou kromě toho průběžně obohacovány o práci s online zdroji a autentickými materiály, jako jsou španělské a latinskoamerické časopisy, mapy, turistické brožury, jídelní lístky, kulturní programy, apod. Výuku doplňuje španělská hudba, rozhlasové vysílání, filmy a dokumenty v původním znění. Tyto zdroje slouží k lepšímu procvičení probírané látky, rozšíření znalostí v oblasti reálií španělsky mluvících zemí a v neposlední řadě k motivaci studentů.

Ve výuce jsou rozvíjeny všechny 4 jazykové dovednosti - mluvení, psaní, čtení a poslech. To vše na základě úrovní Jednotného evropského referenčního rámce (CEFR) - A1, A2 a B1 - od začátečníků přes mírně pokročilé až po maturitní úroveň. Výuka bude i letos obohacena konverzačními soutěžemi MŠMT, projektovou výukou a semináři s rodilými mluvčími a tematickými exkurzemi.

Budeme pokračovat ve spolupráci s Instituto Cervantes, nejvýznamnější světovou institucí zabývající se výukou španělštiny a propagací španělské kultury, jehož pobočku v Praze s našimi žáky pravidelně navštěvujeme a o jehož aktivitách jsou studenti Biskupského gymnázia průběžně informováni.

Vyučující španělského jazyka budou podporovat studenty, kteří se zapojí do jazykových soutěží, připravují se ke studiu či pracovnímu pobytu v zahraničí a také studenty, kteří dávají přednost individuálnímu přístupu.

Všem přejeme krásný a úspěšný nový školní rok!

¡Mucha suerte y buen aňo escolar a todos los estudiantes!

Užitečné odkazy pro studenty a zájemce o španělský jazyk a kulturu:

www.profedeele.es

www.rtve.es

www.spain.info

praga.cervantes.es

www.tourspain.es 

www.fiestaflamenca.cz