7. ročník EDJ

Evropský den jazyků

V letošním školním roce Předmětová komise anglického a španělského jazyka připravila pro studenty Biskupského gymnázia již 7. ročník oslavy Evropského dne jazyků a tentokrát padl los na německý jazyk a německy mluvící země pro žáky primy a sekundy.

V minulých letech jsme studenty seznámili se zeměmi a jejich jazyky jako například angličtinou, španělštinou, francouzštinou, ruštinou, slovenštinou a maďarštinou. Studenti se v prezentacích seznámili s jazykem, kulturou, význačnými osobnostmi, maličko s historiíí, zeměpisnými údaji, hudbou, literárními ukázkami a jinými zajímavostmi.

Paní profesorky Mgr. Eva Troubilová a Petra Stárková si připravily prezentace k Německu, ale i ostatním německy mluvícím zemím jako je např. Švýcarsko či Lucembursko. Studenti primy a sekundy byli letos obzvláště vnímaví k novým informacím a v závěrečném testu si vedli výborně, mnozí z nich získali drobné dárky zaslané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

PhDr. Jitka Stráská

gallery