Adventní akademie

Divadlo Víti Marčíka opět na Bigy

Advent je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce.  V západní tradici je advent také dobou zklidnění a rozjímání. To si studenti připomněli na Adventní akademii, která proběhla ve středu 7. prosince. Hlavním bodem setkání bylo kouzelné divadelní představení Setkání před Betlémem, které sehráli herci Divadla Víti Marčíka.

 

gallery