Adventní jarmark

Dobročinný adventní jarmark

Na konci listopadu proběhl na Biskupském gymnáziu a Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga
již počtvrté Dobročinný adventní jarmark.
Návštěvnost byla letos rekordní a díky ní i vybraná částka. Na dobročinném jarmarku 2022 se
podařilo vydělat 114 502 Kč.
Výtěžek z jarmarku podpoří rodinné centrum Srdíčko částkou 45 000 Kč, zbývající částka bude použita
na rekonstrukci bezbariérového vstupu do budovy školy.
Mockrát děkujeme všem studentům, rodičům, přátelům obou škol a návštěvníkům, kteří jarmark
podpořili, darovali výrobky, připravili občerstvení, vytvořili velmi příjemnou předvánoční atmosféru a
přispěli na dobrou věc.
Těšíme se na setkání s Vámi při některé z našich dalších akcí.
Tým Bigy