Angličtina na Bigy

Vítejte v roce 2022-23.

Milí studenti, vážení rodiče,

Blíží se začátek školního roku 2022-2023 a my, vyučující anglického jazyka, bychom vás rádi pozdravili a představili nové výzvy a aktivity, kterými bychom chtěli osvěžit výuku anglického jazyka.

Studenti nižšího gymnázia budou používat základní učebnici Project, jejíž součástí je pracovní sešit a online podpora pro domácí přípravu. Studenti vyššího gymnázia mají učebnici English File 3rd edition, pracovní sešit a opět tzv. support v podobě online učebnic, poslechy a gramatická a slovní cvičení. Studenti 3. a 4. ročníku budou moci pracovat v hodinách s časopisem Bridge, který podporuje přípravu ke státní a profilové maturitní zkoušce.

Studenti Semináře anglického jazyka se zaměřují na složení FCE cambridgeské zkoušky a studenti Konverzace v anglickém jazyce především na ústní část maturitní zkoušky.

Pokud studenti 4. ročníků předloží certifikát o složení cambridgeské zkoušky FCE a CAE do února 2023, mohou požádat vedení školy o nahrazení ústní maturitní zkoušky tímto certifikátem. (viz Požadavky k MZ).

V hodinách by měl každý student mít sešit  pro zápis probírané látky, sešit pro pro zápis slovní zásoby a sešit Project/Konverzační témata pro zpracování domácích úkolů, projektů a přípravu maturitních témat.

V oblasti nadstandartních aktivit jsme pro vás připravili např. kurzy s rodilým mluvčím, prezentaci k Evropskému dni jazyků, budou probíhat konverzační soutěže MŠMT v anglickém jazyce a ti nejlepší nás budou reprezentovat v regionálních kolech. Čeká na vás spousta výzev ve formě jazykových a literárních soutěží, navštíví nás zástupci Unilink, organizace, která zprostředkovává studium v zahraničí. Ve spolupráci se Zkouškovým centrem Britské Rady při VŠP v Jihlavě se můžete i v tomto školním roce přihlásit ke složení cambridgeských zkoušek nanečisto. Je připravena exkurze do Spojeného království Velké Británie v květnu a září 2023. Pokud nám to hygienická situace dovolí, chtěli bychom obnovit tradici anglických  divadelních představení v Pardubicích.

Přejeme nám všem úspěšný školní rok.

Jitka Stráská a vyučující anglického jazyka.