BIGY ART

Součástí vzdělávacího procesu je estetická výchova

Jedním z výchovných faktorů je také estetické prostředí školy. Na jeho tvorbě se studenti podílejí.

Vychováváme je k vizuálním kompetencím, ke kreativitě, vkusu a k interpretaci uměleckého díla.

V prostorách školy jsou k vidění originály obrazů malovaných našimi studenty. Zde si můžete prohlédnout alespoň jejich miniatury:

gallery 

[youtube|lTx0eu4s0HU|480|270]