Blahopřejeme!

4. místo v celostátním kole olympiády z ruštiny

Vítězka z krajského kola, sextánka Blanka Rousová, získala skvělé 4. místo v ústředním kole soutěže z ruského jazyka.

Mimořádnou letošní podmínkou účasti bylo natočení videa s pozvánkou na zajímavou událost v místě bydliště. Blance přitom ochotně poskytli technickou podporu spolužáci Tobiáš a Tomáš. Moc děkujeme! V ústní části, která trvala 15 minut, musela Blanka bez přípravy mluvit na vylosované téma, odpovídat na otázky a komentovat obrázek. V komisi kategorie SŠ I zasedali pedagogové a lektorky z MUNI Brno, kteří ocenili náročnou přípravu studentů v této složité době.

Děkujeme Blance za výbornou práci a přejeme hodně úspěchů do budoucna.