Co je paliativní péče?

Přednáška pro studenty humanitních oborů

Studenti 3. a 4. ročníku společenskovědního semináře se zúčastnili velmi zajímavé a poučné přednášky mladého vědce, pracovníka Centra paliativní péče, PhDr. Martina Loučky, PhD. Absolvent programu pro mladé vědce v paliativní péči EURO IMPACT, stipendista Marie Curie Actions a stipendista Fulbrightovy komise vysvětlil studentům podstatu paliativní péče a na příkladech z vlastní praxe je seznámil s problematikou, která s tímto tématem souvisí.