Dělat malé věci s velkou láskou

Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás...

Dělat malé věci s velkou láskou            

Takto zněla odpověď Matky Terezy novinářům, když se ptali, co je svatost. „Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou.“ Po čase prázdnin, dovolených a snad dobře prožitého odpočinku, může být právě toto dobrá inspirace do budoucnosti. Tato obyčejná žena, rodným jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, která byla ve Vatikánu v neděli 4. září svatořečena, nám sama tuto svatost ukázala svým životem. Zůstalo nám po ní také spousta nádherným myšlenek a citátů. Ještě se k nim dostaneme.             Často slýchávám a sám to tak cítím, že „čas utíká strašně rychle“. Zase nám začal nový školní rok, děti a studenti postoupili o třídu výše. A co když do školy nechodíme? Víme, že se musíme stále učit.

A především lásce. Je to úkol a škola na celý život. Tak jako přeji dětem a studentům, aby neměli strach a nechuť z učení a školy, abychom také všichni ostatní měli chuť a ochotu k lásce, dobrým skutkům a neustále se učili žít milosrdenství, které je projevem lásky. Tolik už jsme o tom slyšeli a hovořili v roce milosrdenství, ale právě v běžícím čase se také on chýlí ke konci. Snad přináší a bude přinášet dále požehnané ovoce a je pro nás všechny povzbuzením. Příležitostí k duchovnímu osvěžení a povzbuzení bude také obnova farních misií v našich farnostech Rad. Svratka a Olešná, která bude v termínu od 10. do 13. listopadu, všechny Vás srdečně zveme! Pokud jde o dění ve světě, tak je pravda, že mír se stává čím dál větší hodnotou a musíme si vážit toho, jak se zde máme.

Chci nás ale také všechny povzbudit k solidaritě se všemi trpícími, protože to co ukazují média, je jen část toho, co se opravdu děje. Prosím o solidaritu, která bude vyjádřena především v naší modlitbě, ale také v ještě milosrdnějším chování k sobě navzájem a k stvoření. Když Matka Tereza 10. 12. 1979 v Oslo přebírala Nobelovu cenu, řekla v proslovu: "Dnes je největším nebezpečím pro mír zločin proti nenarozenému dítěti. Když matka dovede zabít vlastní dítě, co zadrží lidi od toho, aby se vzájemně nevraždili?" Chránit život, dbát o vztahy a naši planetu v místě kde žiji je opravdovým a skutečným budováním míru a pokoje. Na závěr tedy k tomuto nelehkému, ale krásnému úkolu přijměte opět slova Matky Terezy, která mluví za vše. Říká: „Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál“. Jak mi říkal jeden starší kněz: „Nenech se odradit!“. To přeji také každému z nás! Krásné a požehnané podzimní dny. P. Jan David, SAC