Druhé místo pro Adélu

Studentka kvinty se umístila v řečnické soutěži s mezinárodní účastí

Adéla Pivničková z kvinty se 25.4.2018 zúčastnila řečnické soutěže Rednerwettbewerb v Břeclavi, kterou pořádalo Břeclavské gymnázium ve spolupráci s Goethe Institutem, Rakouským institutem a rakouským Gymnáziem z Laa an der Thaya. Soutěžící přijeli nejen z České republiky ale i ze Slovenska.

Mezinárodní porota složená ze zástupců uvedených institucí, rakouských studentů a jejich profesorů si nejdříve vyslechla připravené řečnické projevy  soutěžících na téma " Vzdělání otevírá dveře do světa " v německém jazyce. Pak následovala část, kdy porota kladla  soutěžícím otázky, na které měli co nejvýstižněji odpovědět.

Přestože Adéla byla nejmladší účastnicí soutěže, její projev porotu zaujal. Uvedla v něm, že ne každý člověk má stejný přístup ke vzdělání, a že např. v rozvojových zemích mají studenti jen  velmi omezené možnosti vzdělávání.

Nakonec z toho bylo nádherné druhé místo. Je to obrovský úspěch vzhledem k věku Adély i skutečnosti, že se této soutěže zúčastnila poprvé.

Adéle blahopřejeme a děkujeme za odvahu přijmout tuto výzvu.

Vyučující německého jazyka