Evropská překladatelská soutěž

Soutěž pro talentované překladatele

Naše škola byla vybrána k účasti na Evropské předkladatelské soutěži, která se konala 22. listopadu 2018. Za každou školu může soutěžit nejvíce 5 studentů. Naši školu v tomto ročníku reprezentovali Adéla Pivničková, Zuzana Rudelová, Michal Vosyka, Martina Coufalová ze sexty a Tadeáš Stránecký ze septimy.

Studenti měli na celý překlad pouze dvě hodiny. Mohli si pro překlad zvolit jakoukkoliv kombinaci z oficiálních jazyků EU. K dispozici měli pouze papírové slovníky a své vědomosti. Elektronické slovníky nejsou v této soutěži povoleny.

Všichni studenti zvládli ve stanovený čas své texty přeložit, proto byli se svými výkony spokojeni. I když si nad některými překladatelskými oříšky pořádně lámali hlavy. V každém případě to pro ně byla cenná zkušenost. 

Vyučující německého a anglického jazyka